tips voor goede brochures

Hoe maak je een effectieve brochure?

Elk bedrijf heeft wel een brochure. Veel brochures verdwijnen in de kast of prullenbak. Dat is zonde van uw investering. Hoe voorkomt u dat?

Hoe kan het beter?

 • Bekijk het altijd vanuit perspectief van de lezer.
 • De brochure moet in ieder geval antwoord geven op de vraag ‘Wat hebt u aan onze diensten of producten?’ .
 • Zorg voor pakkende, aansprekende titels en gebruik prikkelende tussenkopjes die de lezer uitnodigen om verder te lezen
 • Vermijd grote lappen tekst! Dat is niet leesbaar. Geef uw lezer zo veel mogelijk ‘hapklare brokken’ in de vorm witregels, kaders,  streamers en duidelijke grafieken.
 • Door praktische informatie op te nemen waaraan uw doelgroep wat heeft zorgt u ervoor dat mensen uw brochure bewaren. Voeg eens een checklist of wat handige tips toe.
 • Zorg dat tekst en beeld één geheel vormen.
 • Laat uw doelgroep (klanten, relaties) aan het woord. Dat is veel overtuigender. Plaats korte portretjes of citaten van uw ‘tevreden klanten’.
 • Laat zien waarin u zich onderscheidt en toon uw successen, wees niet te bescheiden maar overdrijf ook niet.

De manier waarop de brochure wordt vormgegeven en gedrukt, is afhankelijk van veel faktoren. Uw doelgroep, doelstelling, de gewenste uitstraling en het beschikbare budget bepalen voor ene groot deel hoe uw brochure er uit zal zien. Als u de vormgeving en drukwerk uitbesteedt, zorg dan voor een duidelijke briefing waarin bovenstaande punten verwerkt zijn. DE LIJN kan op basis daarvan een offerte uitbrengen of een eerste voorstel of concept maken.

Effectieve brochures – een checklist

 • Is het lettertype prettig leesbaar (goed lettertype, kleur, grootte en achtergrond)?
 • Is de lay-out goed toegepast? Check zowel de voor en achterkant!
 • Zijn de contactgegevens in een oogopslag zichtbaar?
 • Staat er geen tegenstrijdige informatie in, is alles eenduidig?
 • Heeft de brochure één doel en één doelgroep? Zo niet, maak een keuze of maak meerdere brochures.
 • Sluit de inhoud aan bij het doel en de doelgroep? Zo niet, wijzig de tekst, schrap tekst of voeg tekst toe.
 • Bereikt u met de huidige manier van verspreiden wel de juiste doelgroep?
 • Versterken de plaatjes en illustraties het doel en spreken ze de doelgroep aan?
 • Trekt de titel wel genoeg de aandacht?
 • Wekt de eerste alinea voldoende interesse van de lezer om verder te lezen?
 • Is het in één oogopslag helder waar het in uw brochure om gaat?
 • Heeft de tekst wel een logische volgorde?
 • Bevat de tekst goed geschreven tussenkopjes die aangeven waar de onderstaande alinea over gaat?
 • Past de geschreven taal bij de doelgroep (qua woordkeus, lengte zinnen)?
 • Is de spelling en grammatica foutloos?
 • Goede zinsbouw? Lees het desnoods even hardop voor.
 • Is de tekst actief geschreven? Spreekt u de lezer persoonlijk aan?
 • Sluit de inhoud van de tekst voldoende aan bij het doel van de brochure?
 • Wordt de lezer aangespoord tot actie, kan hij iets bestellen, zich aanmelden, informatie vragen?
 • Wil de lezer na het lezen tot handelen overgaan? (moet aansluiten bij het doel van de brochure)
 • Weet de lezer wel hoe hij tot die actie kan overgaan?
 • Wordt dat helder genoeg beschreven?
 • Kunt u (indien mogelijk) meten of de brochure effect heeft?
 • Weegt de investering op tegen de kosten en opbrengsten?
Volg ons