Persbericht

Zó maak je een persbericht in een handomdraai

Krantenredacties  worden dagelijks bedolven onder persberichten. Grote kans dat jouw persbericht danondersneeuwt. Hoe vergroot je nou de kans op plaatsing van jouw persbericht? De meeste persberichten verdwijnen ongelezen in de prullenbak omdat ze niet zijn opgesteld of geschreven volgens de regels die journalisten hanteren. De volgende tips helpen je op weg.

Je kunt je persbericht het beste structureren als een krantenartikel:
•  een headline (schrijf de kop in telegramstijl)
•  een lead (dat is de inleiding die de kern van het bericht bevat)
•  de tekst (bevat de rest van het nieuws en geeft details)

Zorg er altijd voor dat je persbericht ‘oprolbaar’ is. Hoe? Zet het minst belangrijke nieuws in de laatste alinea’s. Dan kan de journalist kan die zonder problemen schrappen.

Hoe schrijf je een perfect persbericht?

1. Algemeen

– Heeft je persbericht nieuwswaarde?
– Is het belangrijk voor (het merendeel) van de lezers?
– Heeft het hun belangstelling?
– Is het actueel? Sluit het aan op de belevingswereld van de lezer en de praktijk van alledag?
– Is het afkomstig van een betrouwbare en liefst ook nog een gezaghebbende bron?
– Bevat het een ‘menselijke element’ – dwz: gaat het niet alleen over zaken, maar belicht het verhaal ook de menselijke kant?
– Leg ik het de lezer duidelijk genoeg uit? Laat het artikel desnoods lezen aan een leek – bijvoorbeeld echtgenoot of vriend(in).

2. Opbouw

– Begin je pagina met het woord ‘Persbericht’ (in vette letters) en plaats + datum.
– Schrijf een korte, liefst prikkelende kop, dat is je headline
– First things first: Zet belangrijkste bovenaan in een lead in maximaal 50 woorden
– Plaats daaronder het verdere nieuws. Deze tekst bevat de rest van het nieuws en geeft details
– Sluit af met de tekst : ‘Nadere informatie’…. + naam, telefoon e.d.

Mocht een artikel moeten worden ingekort, dan zal degene die de lay-out opmaakt altijd het onderste gedeelte weghalen.

Gebruik de vijf ‘W’s. Een goede lead geeft antwoord op de volgende vragen:
– wie?
– wat?
– waar?
– wanneer?
– waarom
– (en nu we toch bezig zijn, geef ook aan hoe)

Korte berichten bestaan uitsluitend uit de lead. Bij langere berichten komt na de lead een meer beschouwend gedeelte dat antwoord geeft op de vragen:
– waarom of waardoor?
– hoe, op welke manier?

3. Stijl

– Hoe concreter de tekst is, hoe beter journalisten dit vinden. Voorbeelden, cijfers en tabellen die je verhaal ondersteunen worden erg op prijs gesteld.

4. Lengte

– Hoe korter hoe beter: Schrijf zo compleet mogeleijk maar wel zo kort mogelijk. Gebruik niet meer dan 1000 woorden (dat zijn ongeveer 2A4tjes tekst).

5. Opmaak

– Gebruik Regelafstand 1,5
– Journalisten houden van een brede linkermarge (5 cm).

 

Kunnen wij u helpen?

De LIJN heeft meer dan 30 jaar ervaring met het ontwikkelen van succesvolle persberichten die wél geplaatst worden

<  terug

Volg ons