Nieuwe cookieregels

Versoepeling cookieregels

Met ingang van 11 maart 2015 gelden er nieuwe cookieregels. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op de computer, mobiele telefoon of tablet van een bezoeker van een website worden geplaatst. De wetswijziging is vooral van belang voor gebruikers van analytische cookies. Dat zijn cookies waarmee bijvoorbeeld bezoekersstatistieken worden bijgehouden. Een bekend voorbeeld van dergelijke cookies zijn die van Google Analytics. Voor de wetswijziging was het niet toegestaan om deze cookies te plaatsen voordat de bezoeker over het plaatsen van de cookies was geïnformeerd én daarvoor toestemming had gegeven. Toestemming vragen is nu niet meer nodig als de cookie geen of slechts een geringe inbreuk maakt op de privacy van de bezoeker. De wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet, die op 4 februari werd aangenomen door de Eerste Kamer, is met de publicatie in het Staatsblad op maandag 10 maart van kracht geworden.

Uitzondering
Er is een nieuwe uitzondering gemaakt voor cookies die ’informatie geven over de kwaliteit en/of effectiviteit van een geleverde dienst’, waaronder analytische cookies en affiliate cookies. Site-eigenaren hoeven geen goedkeuring meer te hebben om die te kunnen plaatsen en uitlezen.

Gebruikt u Google Analytics?
Door de wetswijziging is het van belang om deze dienst privacyvriendelijk in te stellen. Hoe u dat kunt doen, is na te lezen in een handleiding (pdf) die door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) is geschreven. Als u de stappen uit deze handleiding volgt, weet u dat u ten aanzien van Google Analytics goed zit. 

De Autoriteit Consument en Markt is de instantie die in de gaten houdt of iedereen zich goed aan de cookieregels houdt. Zij heeft aangegeven de komende tijd actief te controleren. Constateert zij overtredingen, dan mag zij boetes uitdelen tot wel € 450.000,- per overtreding. Wie de vier stappen volgt, voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Voorwaarden
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft laten weten de regels actief te zullen handhaven. De autoriteit heeft een document met veelgestelde vragen (link) over cookies geactualiseerd. Daarin wijst ze ook op de genoemde nieuwe uitzondering, die aan voorwaarden is verbonden:

‘Deze cookies zijn alleen uitgezonderd van de informatie- en toestemmingsverplichting wanneer zij geen of slechts geringe gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker hebben. Dit betekent dat de met deze cookies verzamelde gegevens slechts voor bovenstaande doelen gebruikt mag worden en op zodanige wijze dat er geen of slechts geringe gevolgen zijn voor de privacy van de gebruiker. Indien de data door een derde partij geanalyseerd wordt dan dient met deze derde afgesproken te worden dat deze derde de data alleen ten behoeve van de betreffende website zal gebruiken. Dit kan door het afsluiten van een bewerkersovereenkomst met de derde partij.’

Volg ons
Geplaatst in cookies, websites en getagd met , .