Het geheim van een goed idee

Wat is nou eigenlijk het geheim van een goed idee?

De broers Chip Heath (hoogleraar Stanford University) en Dan Heath (consultant) hebben hier uitgebreid onderzoek naar gedaan. De resultaten staan in het boek “Made to Stick – Why Some Ideas Survive And Others Die”. In Nederland heet het “De Plakfactor”.

Na analyse van honderden succesvolle  ideeën kwamen uit het onderzoek telkens 6 principes naar voren.

De 6 principes van een goed idee:

  • Eenvoudig: kernachtig, compact, boodschap met zeggingskracht (Less is more)
  • Onverwacht: doorbreekt verwachtingspatronen, tart intuïtie, wekt belangstelling en nieuwsgierigheid op
  • Concreet: concreet geformuleerd, specifiek, beeldend, in termen van menselijk handelen (beeldspraak, metaforen)
  • Geloofwaardig: geloofwaardig, toetsbaar en uit te proberen
  • Gevoel: speelt in op emoties, maakt het idee voelbaar
  • Verhaal: vertelt een inspirerend verhaal

Kort samengevat:

Een eenvoudig, onverwacht, geloofwaardig verhaal met gevoel scoort het best. De eerste letters van het Engels het acroniem “SUCCES” geven een mooi ezelsbruggetje (Simple, Unexpected, Concrete, Credible, Emotional, Story). De ‘SUCCES’ checklist is een goed hulpmiddel om uw idee op communicatiekracht te toetsen. Volgens de onderzoekers is grootste vijand van een goed idee ‘De vloek van kennis’. Een idee verliest aan kracht als er te veel informatie en detailkennis in het idee “gepropt” wordt.

Volg ons