Design

Wat is design?

Latijn: designare: tekenen, tonen of aanduiden

Design is de vormgeving en presentatie van objecten, omgevingen en ervaringen. Doel hierbij is het gebruik te veranderen en bevorderen. Niet alleen de functie maar ook de beleving van, en identificatie met een product of omgeving wordt door design beïnvloedt. Design voegt waarde, betekenis en kwaliteit toe aan een product. (op het gebied van vorm, kleur, vlakverdeling, textuur, geur, geluid). Je zou design ook kunnen omschrijven als een strategie om tot verandering te komen.

Wat is de betekenis?

Design wordt gezien als een creatief proces waarbij extra waarde, betekenis en kwaliteit aan communicatie, een product, omgeving of ervaring wordt toegevoegd. Die toegevoegde waarde biedt de gebruiker de mogelijkheid zich te onderscheiden. Door aanschaf, bezit en beleving van een product of dienst. Daarom hangt design altijd sterk samen met imago en identiteit. Design is tegenwoordig voor producenten en marketeers een effectief instrument om de concurrentie het hoofd te bieden.

Waarom wordt design steeds belangrijker gevonden?

Als producten steeds meer op elkaar gaan lijken wordt de stijl en de beleving van een product de onderscheidende waarde. Design is bij uitstek geschikt om de stijl en beleving te beïnvloeden. Design is inmiddels hét instrument voor een bedrijf of organisatie om zich te onderscheiden.

Er zijn veel verschillende soorten design.
Grafisch design, informatie design, corporate design, brand design en webdesign zijn gericht op het overdragen van informatie. Interaction design, experience design, industrial design en fashion design zijn meer gericht op producten.

Wat is graphic design?

Grafische vormgeving  vertaalt inhoud en informatie in vorm. Doormiddel van tekst en beeld ordenen, vormen en bewerken we de informatie zodat goede communicatie mogelijk wordt. Essentieel is en blijft een zekere doelgerichtheid. Grafisch design heeft zijn wortels in de literatuur, de boekdrukkunst en beeldende kunst.

Wat is information design?

In essentie gaat het hierbij om het vormgeven en overbrengen van informatie. Information design is onderdeel van graphic design of grafische vormgeving.  Tekst en beeld zijn ook hier belangrijke materialen.  Maar er zijn meer instrumenten: Geluid, interactie, animatie, theater, scripting, programmering.

Wat is corporate design?

Corporate design daarentegen  is gericht op het ontwikkelen van logo’s en/of beeldmerken. En de vertaling naar huisstijltoepassingen of huisstijldragers. Huisstijldragers verstaan we onder andere visitekaartjes, briefpapier, enveloppen, flyers, brochures, websites, beursstands, bewegwijzering, rijdend materieel, bedrijfskleding. Corporate design is  onderdeel van de corporate communicatie. Het positief uitdragen van het beeld van de organisatie en efficiënte doelgerichte communicatie zijn doelstellingen van corporate design.

Wat is brand design?

Brand design richt zich juist op het ontwikkelen en vormgeven van een merk, met een mooi woord noemen we dat ‘brand’. Het is wel verwant aan corporate design maar een merk of brand kan ook een op zichzelf staand onderdeel zijn. Denk aan de lancering van een nieuw merk, product of winkelformule.

 

Wat is web design?

Onder webdesign verstaan we het vormgeven van websites en het maken van presentaties voor het web. Inmiddels is webdesign een aparte discipline. Vorm en kleur, vlakverdeling en typografie, tekst en beeld zijn van oudsher de instrumenten. Het medium internet vereist nieuwe vaardigheden en technieken. Met als extra instrumenten:  geluid, animatie, navigatie en interactiviteit.

Wat is Dutch Design?

Dutch Design verwijst naar de succesvolle internationale reputatie van Nederlandse ontwerpers. Haute couture, meubilair, grafische vormgeving, architectuur …  Nederlandse ontwerpers hebben naam gemaakt. Er is echter hier geen sprake van een  gemeenschappelijke ideologie of uitgangspunten.

Is design kunst?

Design is toegepaste kunst en staat niet op zichzelf zoals kunst. Design voegt waarde toe. Kunst is het product zelf.  De scheidslijn is vloeiend. Sommige designers laten zich graag inspireren door beeldende kunstenaars en omgekeerd.

Zijn designers wereldvreemd?

Nee. Ontwerpers krijgen wel eens weerstand, maar dat heeft meer te maken met het doorbreken van routines.

Zitten er rechten op design?

Jazeker. Maak daarom altijd vooraf afspraken over de rechten. De rechten liggen normaal gesproken bij de auteur of designer. Wil je rechten voor een beperkt gebruik (licentie) of in zijn geheel verwerven (overdracht) maak daar dan vooraf duidelijke afspraken over.
Ook als de auteursrechten worden overgedragen betekent dat echt niet dat alles is toegestaan. Tegen verregaande wijzigingen zoals verminking en misvorming kan de auteur bezwaar maken.

Volg ons