Social media en webcare, waarom is niet elke sector om?

Social media en webcare zijn niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. Toch is nog lang niet elke sector om.

Maak de drempel zo laag mogelijk
Hoe ga je je doelgroep ooit bereiken? Herhalen van de boodschap luidt het aloude communicatiedevies. En als je doelgroep dan terugpraat, kun je er maar beter bovenop zitten. Door meer kanalen aan te bieden verlaag je de drempel.

Neem eens een kijkje bij concullega’s die je voorgingen.
Leer van hun ervaringen en de belangrijkste do’s and dont’s. Houd er rekening mee dat niet alleen je eigen klanten je gaan volgen. Ook criticasters, journalisten en opiniemakers stellen vragen en plaatsen berichten.

Een plan maken is één, maar het plan in praktijk brengen is een ander verhaal.
Social media zijn er altijd en overal en de content is vanzelfsprekend openbaar. Wees liever onderdeel van het gesprek dan lijdend voorwerp.

Webcare
Stel een webcareteam samen uit medewerkers van de klantenservice. Zij hebben precies de juiste expertise en kunnen – zeker in het begin als het nog niet storm loopt – hun huidige werk combineren met het bedienen van social media.

We kunnen samen met uw team gefaseerd van start gaan:
In eerste instantie monitoren en luisteren we, daarna bepalen we de aanvliegroute. Hoe gaan we om met vragen, opmerkingen of kritiek?  Daarna wordt het tijd voor het delen van content. Zo heeft u, uw team, maar ook alle andere betrokkenen, tijd om te wennen aan deze nieuwe dienst.

Heb geduld…
Naarmate de tijd vordert, verbeteren we het proces. Hoewel het aantal fans soms langzaam toeneemt, merken we dat er steeds meer engagement is.

Ken je Creative Commons Copyright al?

Uitleg bij de Creative Commons-licenties

Creative Commons is een oorspronkelijk Amerikaans project voor het bevorderen van open inhoud. Het wil het mogelijk maken om creatieve werken vrijer beschikbaar te stellen dan bij traditioneel auteursrecht

Van “Alle rechten voorbehouden” naar “Sommige rechten voorbehouden”
Creative Commons biedt auteurs, kunstenaars, wetenschappers, docenten en alle andere creatieve makers de vrijheid om op een flexibele manier met hun auteursrechten om te gaan. Met een keuze uit zes (gratis) beschikbare standaardlicenties bepaalt de auteursrechthebbende in welke mate zijn of haar werk verder verspreid mag worden, en onder welke voorwaarden dit mag.
Met een Creative Commons-licentie behoud je al je rechten, maar geef je aan anderen toestemming om je werk te verspreiden, met anderen te delen of bij sommige licenties ook om het werk te bewerken. Lees verder

Nieuwe cookieregels

Versoepeling cookieregels

Met ingang van 11 maart 2015 gelden er nieuwe cookieregels. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op de computer, mobiele telefoon of tablet van een bezoeker van een website worden geplaatst. De wetswijziging is vooral van belang voor gebruikers van analytische cookies. Dat zijn cookies waarmee bijvoorbeeld bezoekersstatistieken worden bijgehouden. Een bekend voorbeeld van dergelijke cookies zijn die van Google Analytics. Voor de wetswijziging was het niet toegestaan om deze cookies te plaatsen voordat de bezoeker over het plaatsen van de cookies was geïnformeerd én daarvoor toestemming had gegeven. Toestemming vragen is nu niet meer nodig als de cookie geen of slechts een geringe inbreuk maakt op de privacy van de bezoeker. De wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet, die op 4 februari werd aangenomen door de Eerste Kamer, is met de publicatie in het Staatsblad op maandag 10 maart van kracht geworden.

Uitzondering
Er is een nieuwe uitzondering gemaakt voor cookies die ’informatie geven over de kwaliteit en/of effectiviteit van een geleverde dienst’, waaronder analytische cookies en affiliate cookies. Site-eigenaren hoeven geen goedkeuring meer te hebben om die te kunnen plaatsen en uitlezen.

Gebruikt u Google Analytics?
Door de wetswijziging is het van belang om deze dienst privacyvriendelijk in te stellen. Hoe u dat kunt doen, is na te lezen in een handleiding (pdf) die door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) is geschreven. Als u de stappen uit deze handleiding volgt, weet u dat u ten aanzien van Google Analytics goed zit. 

De Autoriteit Consument en Markt is de instantie die in de gaten houdt of iedereen zich goed aan de cookieregels houdt. Zij heeft aangegeven de komende tijd actief te controleren. Constateert zij overtredingen, dan mag zij boetes uitdelen tot wel € 450.000,- per overtreding. Wie de vier stappen volgt, voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Voorwaarden
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft laten weten de regels actief te zullen handhaven. De autoriteit heeft een document met veelgestelde vragen (pdf) over cookies geactualiseerd. Daarin wijst ze ook op de genoemde nieuwe uitzondering, die aan voorwaarden is verbonden:

‘Deze cookies zijn alleen uitgezonderd van de informatie- en toestemmingsverplichting wanneer zij geen of slechts geringe gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker hebben. Dit betekent dat de met deze cookies verzamelde gegevens slechts voor bovenstaande doelen gebruikt mag worden en op zodanige wijze dat er geen of slechts geringe gevolgen zijn voor de privacy van de gebruiker. Indien de data door een derde partij geanalyseerd wordt dan dient met deze derde afgesproken te worden dat deze derde de data alleen ten behoeve van de betreffende website zal gebruiken. Dit kan door het afsluiten van een bewerkersovereenkomst met de derde partij.’

Mini-symposium – Hoe verkoop je jezelf en je bedrijf voor de camera

Hoe presenteer je je bedrijf via You Tube?
Hoe verkoop je jezelf en je bedrijf voor de camera?

Mini symposium met filmmaker en thriller schrijver Claus Brockhaus en
Freelance journalist Britt van Uem

8383-Symposium-Claus-web

Tijdens dit Mini Symposium met filmmaker en thriller schrijver Claus Brockhaus en Freelance journalist Britt van Uem maken we een korte film en maak je kennis met handige Film en interviewtechnieken voor je website of voor You Tube.

Programma
15:30 – 15:45 uur Inloop
15:45 – 18:00 uur Film opname en voorbeelden van promotiefilmpjes en uitleg over interviews
18:00 – 18:30 uur Napraten en signeersessie thrillers door Claus Brockhaus

Het bijwonen van deze activiteit is gratis maar niet vrijblijvend,
we rekenen dan echt op je komst.
Wil je een introducé (mag ook van buiten uw eigen organisatie) uitnodigen?
Dat kan, ook voor jouw introducé is deelname gratis.

Aanmelding is eenvoudig.

Dat kan online via onze website mini-symposium.nl

Google zet mobielvriendelijke sites hoger in zoekresultaten

Google zet mobielvriendelijke sites vanaf 21 april hoger in zoekresultaten

Wist je dat Google  vanaf 21 april 2015 mobielvriendelijke sites hoger in de zoekresultaten gaat zetten? Wereldwijd. De maatregel zal volgens Google een ‘grote impact’ hebben.

Mobielvriendelijke websites zijn geoptimaliseerd voor smartphones en tablets.
Dat kunnen speciaal voor mobiel ontwikkelde pagina’s zijn of sites met responsive design, die meeschalen al naar gelang het gebruikte scherm. Ook informatie van apps wordt meegewogen.
In het verleden keken Google-algoritmen vooral naar de zichtbaarheid van mobiele sites, maar nu is mobiel een voorwaarde voor een hogere ranking.
Google heeft een handleiding voor mobiele sites gemaakt en een online test.

Mobielvriendelijke-test-websites-google

Meer info over het mini-symposium

mini-symposium-bij-de-lijnElke maand probeert DE LIJN een mini-symposium te organiseren.

Impression4-300x157Deze presentatie is onderdeel van een serie activiteiten die we organiseren voor klanten, relaties en andere geïnteresseerden.

Tijdens deze korte, inspirerende en informatieve bijeenkomsten komen actuele onderwerpen aan bod.

De sessies, waarbij maximaal 20 geïnteresseerden aanwezig kunnen zijn, vinden plaats bij DE LIJN aan de Dennenbosweg 145 in Hengelo en zijn doorgaans kosteloos.

 

Meer weten?

Lees dan verder op mini-symposium.nl

tips voor effectieve brochures

Hoe maak je een effectieve brochure?

Elk bedrijf heeft wel een. Veel brochures verdwijnen in de kast of prullenbak. Hoe voorkomt u dat?

Hoe kan het beter?
Hanteer het perspectief van de lezer. De vraag ‘Wat hebt u aan onze diensten of producten?’ moet centraal staan.
Zorg voor aansprekende titels en prikkelende tussenkopjes.
Vermijd grote lappen tekst; geef de lezer zo veel mogelijk ‘hapklare brokken’ in de vorm van streamers, kaders en grafieken.
Mensen bewaren uw brochure door praktische informatie op te nemen waaraan uw doelgroep wat heeft: checklists of tips.
Zorg dat tekst en beeld één geheel vormen.
Laat uw doelgroep (klanten, relaties) aan het woord. Hun woord overtuigd eerder dan het uwe. Plaats korte portretjes van ‘tevreden klanten’.
Laat zien waarin u zich onderscheidt en toon uw successen

 

Effectieve brochures – een checklist

 • Is het lettertype prettig leesbaar (lettertype, kleur, grootte,achtergrond)?
 • Wordt het hele papier gebruikt? Voor en achterkant!
 • Zijn de contactgegevens duidelijk zichtbaar?
 • Is de informatie eenduidig? Staat er geen tegenstrijdige informatie in?
 • Heeft de brochure één doel en één doelgroep? Zo niet, maak een keuze of maak meerdere brochures.
 • Sluit de inhoud aan bij het doel en bij de doelgroep? Zo niet, schrap tekst of voeg tekst toe.
 • Bereikt u met de huidige manier van verspreidende juiste doelgroep?
 • Passen de plaatjes en illustraties bij het doel en de doelgroep?
 • Trekt de titel de aandacht?
 • Wekt de eerste alinea al direct de interesse van de lezer?
 • Als iemand de brochure ziet is het dan in één oogopslag helder waar het om gaat?
 • Heeft de tekst een logische volgorde?
 • Bevat de tekst heldere tussenkopjes die aangeven waar de onderstaande tekst over gaat?
 • Past de geschreven taal bij de doelgroep(woordkeus, lengte zinnen)?
 • Spelling en grammatica correct?
 • Goede zinsbouw?
 • Is de tekst actief geschreven? Wordt de lezer persoonlijk aangesproken?
 • Sluit de inhoud van de tekst aan bij het doel?
 • Wordt de lezer aangespoord tot actie?
 • Wil de lezer na het lezen iets gaan doen?(moet aansluiten bij het doel van de brochure)
 • Weet de lezer hoe hij tot actie kan overgaan?
 • Wordt dat helder beschreven?
 • Zijn er manieren in de brochure verwerkt waardoor u kunt meten of de brochure effect heeft?
 • Is het qua kosten en opbrengsten een zinnige investering?